Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Veľké Dvorany, okres Topoľčany,Hľadať
 
 

Symboly obce

Symboly obce Veľké Dvorany

Erb, pečať a vlajka tvoria trojicu základných symbolov obce. Na tvorbu každého z nich sa vzťahujú osobitné heraldické, vexilologické (náuka o vlajkách) a sigilografické (náuka o pečatiach) zákonitosti, pravidlá a zvyklosti.

                               

                        Velkedv.jpg                               velkedvorany.jpg

Erb Veľkých Dvorian vychádza z historického pečatidla obce, pochádzajúceho z roku 1671 s kolopisom SIGILVM COMMUNITI NAGY DOVORAN ANNO 1671. Jeho odtlačky sa zachovali na obecných písomnostiach vo fonde Nitrianskej župy v Štátnom archíve Nitra, pobočka Topoľčany. 

Vychádzajúc z historickej symboliky obce a pri zachovaní charakteristickej kompozície má erb Veľkých Dvorian túto podobu: v červenom štíte zo strieborných skál na obe strany vyrastajúce tri a tri klasy, medzi nimi je veľký zlatý kríž. Znamenie je vložené do dolu zaobleného (tzv. neskorogotického či španielskeho heraldického) štítu. V zmysle heraldických pravidiel erbovej tvorby -  osobitne pravidlá o striedaní farieb a kovov - sú znamenia v štíte kovové, teda zlaté a strieborné, štítové pole nesie červenú, kráľovskú farbu. V zmysle heraldickej konvencie bude možné striebornú podľa potreby zamieňať aj bielou, zlatú žltou. 

Vlajka obce pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov v piatich farbách bielej (1/10), červenej (3/10), žltej (2/10), črvenej (3/10) a bielej (1/10). Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvoma zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Pečať obce je okrúhla, uprostred s obecným symbolom s kolopisom OBEC VEĽKÉ DVORANY. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi. Od spomenutých symbolov možno odvodiť ďalšie.

Zástava obce má podobnú kompozíciu ako obecná vlajka. Pomer jej strán však nie je záväzne stanovený, čo znamená, že zástava može byť aj dlhšia. Zástava od vlajky sa odlišuje aj tým, že kým vlajka predstavuje voľný kus textilu, ktorý sa vztyčuje na stožiar pomocou lanka, zástava je vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom alebo kratším priečnym rahnom (ak ide o koruhvu).

Krátka zástava obce je tiež pruhová, ale svojou dlhšou stranou je pripojená k žrdi. Je vhodná najmä na hromadnú výzdobu obce.

Koruhva obce predstavuje zvislý typ obecnej zástavy, pri ktorej je textil pripojený k priečnemu rahnu, spolu s ktorým sa vztyčuje na stožiar.

Znaková zástava obce má podobu takmer štvorca. Jej výška sa však v skutočnosti proporčne rovná výške erbu a šírka jeho šírke. Erbové znamenie je rozvinuté do celej plochy textilu.

Kombinovaná alebo veľká koruhva obce predstavuje spojenie koruhvy so znakovou zástavou, ktorá sa pridáva k priečnemu rahnu do hornej časti zástavy.

Štandarda starostu má medzi ostatnými symbolmi obce osobitné postavenie. Je vlajkou starostu, jedným z odznakov jeho úradu. Podobá sa znakovej zástave, je však doplnená o lem vo farbách obce. Rozdiel je aj v tom, že kým znaková zástava môže byť zhotovená v mnohých exemplároch, štandarda existuje spravidla len v jednom vyhotovení a býva tiež zhotovená luxusnejšou technikou.

Od obecnej pečate možno odvodiť okrúhle pečiatky obce. Ich pečatné pole sa nelíši od obecnej pečate, no kolopis sa mení podľa toho, či ide o pečiatku starostu alebo obecného úradu.


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka